Search
  • Optometry RSU

พิธีมอบเสื้อกาวน์ยาว ให้แก่นักศึกษาทัศนมาตรศาสตร์ รุ่นที่ 10

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ยาว ให้แก่นักศึกษา​ทัศนมาตรศาสตร์ รุ่นที่ 10 โดยแสดงถึงความสำเร็จที่ก้าวขึ้นไปอีกขั้น โดยมีคณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธีอย่างคึกคัก ณ ห้อง 6-200 อาคาร Student Center (ตึก 6) มหาวิทยาลัยรังสิต


พิธีมอบเสื้อกาวน์ยาว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในวิชาชีพของตนเองต่อผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา และเป็นสิ่งเตือนใจถึงการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ อีกทั้งให้เป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพในชั้นคลินิก ซึ่งในปีการศึกษา 1/2562 มีนักศึกษาที่ได้รับมอบเสื้อกาวน์ยาว จำนวนรวมทั้งสิ้น 31 คน โดยมีนักศึกษาที่มีคะแนนสอบขึ้นชั้นคลินิกดีเยี่ยม จำนวน 3 คน
93 views0 comments
Contact Us

Faculty of Optometry

ตึก 12/1 ชั้น 2

อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 2 มหาวิทยาลัยรังสิต

หมู่บ้านเมืองเอก ตำบลหลักหก อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี 12000

Email: watthanai.p@rsu.ac.th/ info@rsu.ac.th

Phone: 0-2997-2200-30 ต่อ 4470 

FAX: 0-2997-2200-30 ต่อ 4470

© 2019  Faculty of optometry, Rangsit University . Proudly created naimerror |  Terms of Use  |   Privacy Policy