Search
  • Optometry RSU

Open House 2019 คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 และเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ มัธยมปลายในงาน Open House 2019 โดยทางคณะทัศนมาตรศาสตร์ ปีนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่ทางคณะทัศนมาตรศาสตร์ได้จัดเตรียมไว้ อาทิเช่น กิจกรรมแนะนำหลักสูตร แนะนำคณะทัศนมาตรศาสตร์, การแสดงนิทรรศการผลงาน ของนักศึกษาทัศนมาตร ม.รังสิต, กิจกรรมพาทัวร์ห้องเครื่องมือตรวจสุขภาพตา และคลินิกตรวจสายตาของคณะฯ, กิจกรรมผ่าตาวัว และศึกษาโครงสร้างทางกายวิภาคศาสตร์ และกิจกรรมสาธิตการเจียระไนเลนส์และประกอบแว่นตา ซึ่งในปีนี้ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก
36 views0 comments
Contact Us

Faculty of Optometry

ตึก 12/1 ชั้น 2

อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 2 มหาวิทยาลัยรังสิต

หมู่บ้านเมืองเอก ตำบลหลักหก อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี 12000

Email: watthanai.p@rsu.ac.th/ info@rsu.ac.th

Phone: 0-2997-2200-30 ต่อ 4470 

FAX: 0-2997-2200-30 ต่อ 4470

© 2019  Faculty of optometry, Rangsit University . Proudly created naimerror |  Terms of Use  |   Privacy Policy