Search
  • Optometry RSU

โครงการทัศนมาตรศาสตร์เคลื่อนที่บริการตรวจคัดกรองโรคตาเบื้องต้นและตรวจวัดสายตา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการทัศนมาตรศาสตร์เคลื่อนที่บริการตรวจคัดกรองโรคตาเบื้องต้นและตรวจวัดสายตา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นำทีมโดย ผศ.พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ เหล่าคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

214 views0 comments