Search
  • Optometry RSU

โครงการประชุมวิชาการและสานสัมพันธ์สหพันธ์นักศึกษาทัศนมาตรศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5


โครงการประชุมวิชาการและสานสัมพันธ์สหพันธ์นักศึกษาทัศนมาตรศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2562 ณ ตึก 15 มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งทางคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับ นิสิต นักศึกษาทัศนมาตรศาสตร์และคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยรามคำแหง


ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง รวมถึงการสร้างเครือข่ายสหพันธ์นักศึกษาสาขาทัศนมาตรศาสตร์ของทั้ง 3 สถาบันให้มีความสามัคคีในวิชาชีพ และเพื่อเป็นจุดยืนทางวิชาชีพที่แข็งแกร่ง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ อัพเดทข่าวสารทางวิชาการ และในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบริษัท Essilor Distribution (Thailand) Co. Ltd เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้การตอบปัญหาทางวิชาการให้แก่นิสิตและนักศึกษา ซึ่งได้ทั้งความสนุกสนาน และความรู้ในวิชาชีพอีกด้วย


สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่37 views0 comments
Contact Us

Faculty of Optometry

ตึก 12/1 ชั้น 2

อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 2 มหาวิทยาลัยรังสิต

หมู่บ้านเมืองเอก ตำบลหลักหก อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี 12000

Email: watthanai.p@rsu.ac.th/ info@rsu.ac.th

Phone: 0-2997-2200-30 ต่อ 4470 

FAX: 0-2997-2200-30 ต่อ 4470

© 2019  Faculty of optometry, Rangsit University . Proudly created naimerror |  Terms of Use  |   Privacy Policy