top of page
Search
  • Writer's pictureOptometry RSU

โครงการประชุมวิชาการและสานสัมพันธ์สหพันธ์นักศึกษาทัศนมาตรศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5


โครงการประชุมวิชาการและสานสัมพันธ์สหพันธ์นักศึกษาทัศนมาตรศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2562 ณ ตึก 15 มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งทางคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับ นิสิต นักศึกษาทัศนมาตรศาสตร์และคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยรามคำแหง


ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง รวมถึงการสร้างเครือข่ายสหพันธ์นักศึกษาสาขาทัศนมาตรศาสตร์ของทั้ง 3 สถาบันให้มีความสามัคคีในวิชาชีพ และเพื่อเป็นจุดยืนทางวิชาชีพที่แข็งแกร่ง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ อัพเดทข่าวสารทางวิชาการ และในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบริษัท Essilor Distribution (Thailand) Co. Ltd เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้การตอบปัญหาทางวิชาการให้แก่นิสิตและนักศึกษา ซึ่งได้ทั้งความสนุกสนาน และความรู้ในวิชาชีพอีกด้วย


สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่64 views0 comments

Comments


bottom of page