top of page
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon
IMG20191007140224

IMG20191007140224

รูปแต่ง website_๑๙๐๑๒๙_0014

รูปแต่ง website_๑๙๐๑๒๙_0014

Slider-1

Slider-1

รูปแต่ง website_๑๙๐๑๒๙_0015

รูปแต่ง website_๑๙๐๑๒๙_0015

Slider-7

Slider-7

รูปแต่ง website_๑๙๐๑๒๙_0016

รูปแต่ง website_๑๙๐๑๒๙_0016

Slider-6

Slider-6

Slider-4

Slider-4

Slider-5

Slider-5

22722

22722

Slider-2

Slider-2

Faculty of optometry

Rangsit University

คณะทัศนมาตรศาสร์ หาวิทยาลัยรังสิต 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์

และสอบข้อเขียน รับตรง รอบที่ 4

(2 พฤษภาคม 2566)

All Videos

All Videos

Watch Now
ถาม-ตอบ
เกี่ยวกับหลักสูตร

องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดว่า ประชากร 6,000 คนจะต้องมีนักทัศนมาตร อย่างน้อย 1 คน ประเทศไทย มีประชากร 65 ล้านคน จึงควรมีนักทัศนมาตรไม่ต่ำกว่า 10,000 คน
แต่ปัจจุบันปี 2565 มีนักทัศนมาตรที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ จำนวนเพียง 533 คน  

- องค์การอนามัยโลก (WHO) -

bottom of page